Faste møteplasser og kurs

Frivillighetens innspill til frivillighetsmeldingen var et behov for å etablere nye faste møteplasser, for å fremme dialog og tettere samarbeid. Hensikten er å utveksle ideer for sammen kunne skape vekst og utvikling for lag og foreninger og for å sammen løse de felles lokale samfunnsutfordringene vi står overfor.

Årlig møteplass

Bydelen vil etablere en årlig møteplass, for å fremme dialog og tettere samarbeid mellom bydelen og frivilligheten. Hensikten er å bli kjent, utveksle ideer for sammen kunne skape vekst og utvikling.
Mer informasjon om en felles møteplass for høsten 2023 kommer når tid og sted er bestemt.

Frivillighetsforum

Ønsker din organisasjon å være med i Frivillighetsforum? Bydelen er i prosess med å opprette et frivillighetsforum som skal drøfte felles problemstillinger og foreslå aktuelle tiltak og skal bestå av representanter både fra frivilligheten og fra bydelen. 

Meld tilbake til Bydel Nordstrand på mail postmottak@bns.oslo.kommune.no

Kompetansehevende kurs

Bydelen legger til rette for kurs for frivillige lag og foreninger:

Kurs:

  • Vår 2023: “Inkluderende rekrutteringstiltak og vekst i frivillige organisasjoner” i samarbeid med Frivillighet Norge.
    Tid: 9. mai kl. 18. Sted: Bydelshuset i Langbølgen 1, 6. etasje.

  • Høst 2023: “Hvordan skrive en god søknad?” i samarbeid med Frivillighet Norge.
    Tid: 18:00,
    24. oktober
    Sted: Bydelshuset i Langbølgen 1, 6. etasje.

For påmelding og eventuelle ønsker og behov for videre kurs og kompetanseheving.

Ta kontakt med bydelen på mail

postmottak@bns.oslo.kommune.no