Noen barn vil ha behov for hjelpemidler en kortere eller lengere periode.  Dette kan være hjelpemidler som er egenproduserte eller hjelpemidler man kan søke på gjennom hjelpemiddelsentralen.

Hjelpemidler og tilrettelegging – NAV

Hjelpemidler for kommunikasjon