Helseveiviseren er lansert i Bydel Nordstrand

Verken vår innbygger “Tim” eller ansatte i Oslo kommune kjenner godt nok til hvilke forebyggende lavterskel-tjenester kommunen har. Dette fører til at hjelpen ofte kommer for sent, han får feil tjeneste, eller får ikke tilbud om en tjeneste i det hele tatt.

Helseveiviseren er et digitalt verktøy på Oslo kommunes nettsider der du beskriver hva du ønsker å få til i hverdagen og hvilke utfordringer du har. Basert på det du svarer får du forslag til forebyggende helsetjenester som kan passe akkurat deg.

Bydel Nordstrand har nå innført Helseveiviseren for å gi både innbyggere og ansatte bedre oversikt over forebyggende lavterskel-tjenester. Helseveiviseren er en digital fellesløsning for bydelene i Oslo kommune.

Her får du tilgang til denne.

Målgrupper:

  • Tim-er i Oslo som er 60 år eller eldre.
  • Pårørende til Tim.
  • Medarbeidere innen helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune.

Siste nyheter