Helsestasjonstjenesten Bydel Nordstrand

Tilbud:

  • Svangerskapsomsorg
  • Helsestasjon 0 – 5 år
  • Forsterket lavterskeltilbud
  • Treffsted for småbarnsforeldre

Om oss

Helsestasjonen i Bydel Nordstrand er et gratis lavterskeltilbud for gravide, barn 0-5 år og deres familier. Barnet kalles jevnlig inn til konsultasjoner hos helsesykepleier og/eller lege på helsestasjonen. Her gis det råd, veiledning, vaksinasjon og helseundersøkelse av barnet. 

Graviditet

Ved graviditet kontaktes helsestasjonen som setter opp til kontroller hos jordmor. Raskt etter at barnet er født melder du/dere ifra til helsestasjonen og avtaler hjemmebesøk med jordmor og helsesykepleier. For familier som er en del av “Nye-familier” tilbys det i tillegg samtale med helsesykepleier under svangerskapet.  

Vi har “Forsterket lavterskeltilbud” som innebærer samtaler og oppfølging på helsestasjonen hos klinisk spesialist i sped- og småbarns psykiske helse. Vi har også tilbud om “Åpen helsestasjon” som er på torsdager mellom kl. 13.30-15.00 for barn mellom 0-4 mnd. Barnet veies og det gis råd rundt enkle problemstillinger.  

“Treffsted for småbarnsforeldre” ligger i Glimmerveien 9, med åpningstid 09.30- 13.30.  Tirsdag og torsdag er tilbudet for barn mellom 0-15 mnd. og på onsdager for barn mellom 0-3 år.     

Du kan finne helsekontaktene dine, se og avbestille timeavtaler og sende meldinger til helsestasjonen på www.helsenorge.no. Du kan også ta kontakt med oss på telefon eller mail. 

Helsestasjonen samarbeider med fysioterapeuter og ergoterapeuter som har kontorer i samme etasje som helsestasjonen. Andre samarbeidsaktører er blant annet Oslohjelpen Nordstrand, pedagogisk fagsenter, barnevernet, familievernkontoret, skolehelsetjenesten, barnehager og NAV.   

For mer informasjon om hva helsestasjonen 0-5 år tilbyr se Oslo kommune sine nettside

Kontakt

Telefonnummer rett til helsestasjon
0-5 år: 23 49 50 60

E-post
nordstrand.helsestasjon@bns.oslo.kommune.no

Besøksadresse:

Helsestasjonen er lokalisert i 3. etasje i Nordstrand bydelshus
Langbølgen 1, 1150 OSLO

Åpningstid for besøkende 

Mandag   08:00 – 15:30
Tirsdag   08:00 – 14:00
Onsdag   08:00 – 15:30
Torsdag  08:00 – 15:30
Fredag    08:00 – 14:00
Lørdag
Søndag 

Telefontid
Mandag, onsdag, torsdag og fredag
08:00 – 14:00
Tirsdag 08:30 – 13:00

 

Nedenfor har vi samlet en del nyttige og aktuelle linker og informasjonsbrosjyrer  

Svangerskapsomsorg

TryggMammamedisin

 https://tryggmammamedisin.no/  

 

NIPT-skolen

https://niptskolen.no/  

 

Landsforeningen kvinnelig bekkenhelse

https://www.bekkenleddhelse.no/  

 

Kjenn liv

https://kjennliv.no 

 

Mattilsynet

https://www.mattilsynet.no/mat-og-drikke/forbrukere/gravid

  

Ammehjelpen

https://ammehjelpen.no 

 

Førstegangskonsultasjon 0-2 uker (helsesykepleier)

Målet med førstegangskonsultasjonen er å etablere kontakt tidlig, gi foreldrene individuell og nødvendig informasjon, gi støtte og veiledning ut ifra behov og legge grunnlag for videre oppfølging av barnet og samarbeid med familien. 

Mer informasjon om førstegangskonsultasjonen 

https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjon-0-5-ar/7-10-dagerskontroll/

 

Omsorgen for det nyfødte barnet

https://www.helsenorge.no/spedbarn/omsorgen-for-det-nyfodte-barnet/

 

Babyens gråt og kroppsspråk

https://www.bufdir.no/foreldrehverdag/baby/utvikling/babyens-grat-og-kroppssprak/

 

10 smarte tips og trøstetrappa

https://www.10smartetips.no/

https://www.10smartetips.no/trostetrappa

 

Sikkerhet for nyfødte og spedbarn

https://www.helsenorge.no/forstehjelp/sikkerhet-for-nyfodte-og-spedbarn/

 

Søvn hos spedbarn

https://www.helsenorge.no/sovnproblemer/sovn-hos-spedbarn/

 

Trygt sovemiljø for barnet

https://lub.no/getfile.php/1310551-1701346076/Materiell/Brosjyrer/Trygt%20sovemilj%C3%B8/LUB_Trygt_sovemilj%C3%B8_WEB_enkeltsider.pdf

 

Forebygging av favorittside

https://25892275.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25892275/Brosjyre%20Skjevt%20hode%20og%20favorittside%202022.pdf

 

Barnevaksinasjonsprogrammet

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksiner-i-barnevaksinasjonsprogrammet-18-mnd/

 

D-vitamin

https://www.helsenorge.no/spedbarn/spedbarnsmat-og-amming/kosttilskudd-for-barn/

 

Gode råd om kosttilskudd

https://www.mn.uio.no/farmasi/forskning/grupper/pharma-safe/foreldrebrosjyrer/brosjyre-kosttilskudd.pdf

 

Spedbarnsmat og amming

 https://www.helsenorge.no/spedbarn/spedbarnsmat-og-amming/  

 

Morsmelk, amming og morsmelkerstatning

Samspill, kommunikasjon, gråt og følelser

Foreldrerollen, psykisk og fysisk helse

Søvn

Ernæring og kosttilskudd

Motorisk utvikling

Barns motoriske utvikling

https://mhfa.no/barnehage/fysisk-aktivitet/artikler-og-temasider/barns-motoriske-utvikling/

 

Fysisk aktivitet for barn 0-5 år

https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet-0-5-ar/  

 

Barnets første leveår, skjevt hode/favorittside og barns føtter (brosjyrer på flere språk)

https://fysio.no/barne-og-ungdomsfysioterapi   

 

Språk

Skjermbruk

Tannhelse

Vaksiner

Barnevaksinasjonsprogrammet

https://www.fhi.no/va/barnevaksinasjonsprogrammet/

 

Sykdommene barnet ditt tilbys vaksiner mot (informasjonsskriv på flere språk)

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksiner-i-barnevaksinasjonsprogrammet-18-mnd/  

  

Sikkerhet, miljø og førstehjelp

Samarbeidspartnere