Helsestasjon og skolehelsetjenestens fagsystem heter CGM. Det er et tilpasset journalsystem som brukes av helsesykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og leger tilknyttet tjenesten, og er et felles system for de samme tjenestene i hele Oslo.

I selve systemet sendes også avtaler via SMS til brukerne. Systemet er også koblet opp mot SYSVAK, hvor alle vaksiner blir registrert og gjør det mulig for den enkelte å ha oversikt over egne vaksiner og vaksinedekning generelt i landet.

CGM Helsestasjon støtter tjenestebasert elektronisk samhandling for kommunale tjenestetilbydere med tilpasset arbeidsprosess i EPJ (Elektronisk pasientjournal), slik at helsestasjonen kan motta lab-svar, epikriser og journaloverføringer fra andre enheter, samt sende henvisninger elektronisk.

DigiHelsestasjon

DigiHelsestasjon er et samarbeid mellom Oslo kommune og Direktoratet for e-helse, som via Helsenorge.no, som gjør det mulig for innbyggerne å  kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten på nett.

Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Du kan få varsel om ny time, påminnelser og mulighet til å avbestille timer på nett. For at brukere/foresatt kan sende og motta meldinger kreves sikker innlogging, slik som Bank-ID på mobil. Man kan få varsel på time på tekstmelding/ e-post. Brukere kan sende forespørsel om avbestilling/endring av time, og ungdommer over 16 år, som har bank-ID og aktiv profil på Helsenorge, kan ta kontakt med HFU.

For nærmere informasjon om DigiHelsestasjon, se link:

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digihelsestasjon/om-digihelsestasjon/

Det ble gjennomført pilotprosjekt med Digihelsestasjon i 4 bydeler i løpet av sommer/høst 2020, og fra januar 2021 gikk det over i normal forvalting av tjenesten alle bydeler.