Frivillighetspolitikk

Politikerne i Bydel Nordstrand vedtok bydelens første frivillighetsmelding i desember 2022. 

Denne meldingen, som er utarbeidet i samarbeid med frivillige organisasjoner i bydelen, legger grunnlaget for hvordan vi skal jobbe med frivilligheten i årene som kommer. 

Vi trenger at alle gode krefter spiller på lag! 

Bydelens frivillighetsmelding skal bidra til mest mulig frivillig aktivitet gjennom god samhandling og tilrettelegging.

Vil du bli frivillig?

Å være frivillig i en organisasjon gir fellesskap, samhørighet og tilhørighet. Frivilligheten handler om å gjøre en forskjell for andre og for seg selv. 

Ønsker du å bli frivillig, kontakt gjerne en av frivilligsentralene i bydelen, kontakt frivillighet- og nærmiljøkoordinator for veiledning eller gå inn på denne siden og finn noe som passer for deg: 

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har spørsmål!

Frivillighetspolitikk

Politikerne i Bydel Nordstrand vedtok bydelens første frivillighetsmelding i desember 2022. 

Denne meldingen, som er utarbeidet i samarbeid med frivillige organisasjoner i bydelen, legger grunnlaget for hvordan vi skal jobbe med frivilligheten i årene som kommer. 

Vi trenger at alle gode krefter spiller på lag! 

Bydelens frivillighetsmelding skal bidra til mest mulig frivillig aktivitet gjennom god samhandling og tilrettelegging.

Bydelen har en egen frivillighet- og nærmiljøkoordinator. 

Kontakt

Elisabeth Eide
elisabeth.eide@bns.oslo.kommune.no

Frivillighet- og nærmiljøkoordinators rolle er å være en støttespiller for frivilligheten slik at den kan vokse og utvikle seg, bidra til styrket dialog og samhandling mellom bydelen og frivilligheten og legge til rette for gode samarbeidsarenaer.

Vil du bli frivillig?

Å være frivillig i en organisasjon gir fellesskap, samhørighet og tilhørighet. Frivilligheten handler om å gjøre en forskjell for andre og for seg selv. Ønsker du å bli frivillig, kontakt gjerne en av frivilligsentralene i bydelen, kontakt frivillighet- og nærmiljøkoordinator for veiledning eller gå inn på denne siden og finn noe som passer for deg: 

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har spørsmål!