Frivillighetspolitikken ble vedtatt i bydelsutvalget 15. desember 2022.