En gang i året lyses det ut midler for å legge til rette for frivillig aktivitet i bydelen. Bydelsutvalget har vedtatt at bydelen i 2024 skal dele ut 1 000 000 kroner til lag og foreninger som skaper aktivitet til glede for bydelens befolkning. Dette er en dobling av potten fra i fjor og vi håper at mange av bydelens lag og foreninger vil søke.

Frivillighetsmidlene er en ganske fri søknadsordning, men søknader som prioriterer tiltak som øker den frivillige innsatsen i tilknytning til folkehelse, idrett, kultur og trivselsfremmende aktiviteter vektlegges. Dette gjelder spesielt for de som ønsker å legge til rette for aktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser, ungdom, barn og eldre.

Søknadsfristen er 1. februar 2024

Søknadsskjema og informasjon om ordningen finner du her: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/frivillighetsmidler-bydel-nordstrand/

Illustrasjonbilde inkluderende praksis

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *