Frivillighet / Voluntary 

Flag_of_Norway
Norsk
Flag_of_the_United_Kingdom
English

Arbeidsgivere
Er du arbeidsgiver og har behov for nye ansatte eller ønsker å bidra med språkarbeidstrening på arbeidsplassen, kan du kontakte oss på mobilnr 41373684 eller epost sine.sejrup.arntsen@nav.no

Frivillighet
Bydelens organisasjoner, lag og foreninger har et stort engasjement for å bidra til at flyktningene som kommer til vår bydel skal oppleve en god hverdag. Alt fra idrettsforeningene, kulturorganisasjonene, kor, humanitære og sosiale organisasjoner, frivilligsentralene, vel og menighetene bidrar inn i dette arbeidet. Ønsker du å være frivillig, kontakt oss, så skal vi lose deg til det stedet du best kan gjøre en innsats. Vi er også interessert i å komme i kontakt med deg som snakker russisk eller ukrainsk og som kan bidra til å legge til rette for god informasjonsflyt der det er aktuelt.

Kontakt oss

E-post:                flyktninghjelp@bns.oslo.kommune.no

Mobil:                 404 04 483

Telefonen er betjent mandag til fredag kl. 10.00 – 14.00 

ENGLISH

Employers  
Are you an employer and looking for hires or want to contribute with language training at the work space please contact us 41373684 or e-mail sine.sejrup.arntsen@nav.no

 

Voluntary work
There is a variety of local voluntary organization and NGOs in bydel Nordstrand. They have a an important role when it comes to immigrants’ and refugees participation in the local community. Do you want to be a volunteer? Contact us!

 

Contact information:
E-mail:                flyktninghjelp@bns.oslo.kommune.no

 

Telephone:             404 04 483

 

Service hours are Monday to Friday 10. AM – 2 PM

Flag_of_Norway
Norsk
Flag_of_the_United_Kingdom
English