Frisklivssentralen

Her finner du informasjon om frisklivssentralen i Bydel Nordstrand og en verktøykasse med nyttig informasjon for endring av levevaner.

Informasjon om frisklivssentralen og kontaktinformasjon.

Individuell oppfølging, kurs, gruppetrening m.m. 

Spesifikt tilbud for innbyggere med senfølger etter covid-19.

Oversikt over aktiviteter og kurs.

Kunnskap og inspirasjon til endring av levevaner.