Bydelsutvalget har satt av kr. 200 000,- til grønne midler i 2021. Midlene har vært lyst ut på Oslo kommune sine hjemmesider, annonsert i Nordstrands Blad og promotert på bydelens Facebook-side. Det er i tillegg sendt ut brev til velforeninger, skoler og barnehager med informasjon om muligheten for å søke om grønne midler.

Det er utarbeidet et eget elektronisk søknadsskjema som har vært tilgjengelig på Oslo kommunes hjemmesider. Søknadsfristen var 1. februar. I 2021 har det kommet inn 18 søknader og det er søkt om totalt kr. 684 209,-.

Arbeidsgruppen som er utnevnt av Nordstrand byutvikling-, miljø- og samferdselskomite (BMS-komiteen) behandlet de innkomne søknadene om grønne midler i et digitalt fordelingsmøte 03.03.2021. Arbeidsgruppen la frem sitt forslag om tildeling av midlene for BMS-komiteen i møte 16.03.2021. Bydelsutvalget vedtar den endelige tildelingen i møte 25.03.2021.

Du kan lese sakspapirene til saken som skal behandles i bydelsutvalget på eInnsyn.no/kalender