De fleste fall skjer i hjemmet, og tall fra 2019 viser at over 90.000 personer ble behandlet for sykehus etter fallskader i eller i nærheten av bolig. (sykepleien.no)

I videoen under forteller ergoterapaut Jolanda hvordan du kan unngå fall, og hvordan du kan få hjelp dersom du er redd for å falle, eller har falt.

I bildeserien under får du mer informasjon om hvordan du skal forebygge fall i hjemmet, og hvordan du kan ta kontakt dersom du er bekymret for å falle.