Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen følger opp barnets helse, med fokus på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Helsestasjonen gir råd og veiledning, og kaller barnet inn til kontroller.

Alle timer på helsestasjonen er gratis. 

Åpen helsestasjon torsdager 13:30-15:00.
I dette tidsrommet kan du komme uten timeavtale for å veie barnet og motta rådgivning.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 23 49 50 60
E-post: nordstrand.helsestasjon@bns.oslo.
kommune.no

Besøksadresse: Langbølgen 1, 1150 OSLO (Nordstrand bydelshus)

Helsestasjon for ungdom (12-24 år)

Alle ungdommer i Oslo mellom 12 og 24 år kan bruke helsestasjonene. Tjenestene er gratis.
Du kan selv velge hvilken helsestasjon for ungdom du ønsker å 
bruke. Bydel Nordstrand sin helsestasjon holder til i Langbølgen 1 (Nordstrand bydelshus)

Helsestasjonen er åpen for drop-in mandager fra klokken 16 til 18.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 91 77 46 35
E-post:
HFUNordstrand@bns.oslo.kommune.no 
Besøksadresse: Langbølgen 1, 1150 OSLO (Nordstrand bydelshus)

Skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier (tidligere helsesøster). Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Foresatte og lærere kan også ta kontakt. Skolehelsetjenesten har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn.

Skolehelsetjenesten holder til i skolens egne lokaler. Du kan komme til helsesykepleier uten avtale for å snakke om det du ønsker. Finn ut når helsesykepleier og andre er tilgjengelig på nettsiden til skolen din.

Les mer her: Skolehelsetjenesten Bydel Nordstrand

TACO-grupper

Samtalegrupper og samtaler for barn og unge som har foreldre eller søsken med psykiske vansker og/eller rusutfordringer. Her møter du andre barn i lignende situasjon.

Kontaktinformasjon:
Kontakt helsesykepleier på din skole eller ta kontakt på e-post.
E-post: tacogruppenordstrand@bns.oslo.
kommune.no

PUMA-grupper

Positiv utvikling, mestring og aktivitet for barn med høyt fungerende autisme. Foreldreveiledningsgruppe for barn og ungdom
10-16 med 
ASK.

Kontaktinformasjon:
Kontakt Linda Halvorsen i Oslohjelpen på
tlf. 98 47 42 70.
Kontaktperson for barn og unge,
Astrid S
. Drøsdal tlf. 90 25 85 36

Barnekontakt/barneansvarlig

Sykehus og institusjoner har en barneansvarlig du kan snakke med.

Fysio- og ergoterapi

Ta kontakt med din helsestasjon dersom du er bekymret for barnets utvikling. Har barnet eventuelt behov for oppfølging av fysio- eller ergoterapeut, vil helsesykepleier henvise deg videre.

LEK (Livskvalitet, endring og kosthold)

Et gratis gruppetilbud for barn med overvekt. 

Hver torsdag kl. 16:30 – 17:30 møter barn og foreldre på Best Helse for ulike aktiviteter, samtalegrupper og kostholdsveiledning. 

Målgruppe: 3.-7. klasse og deres foresatte.

Les mer her: LEK – Livskvalitet, endring og kosthold

Barnevern

Barnevernet kan hjelpe deg og din familie i vanskelige situasjoner. Du kan ringe dem anonymt på telefonnummer 116111 eller chatte med dem på 116111.no

Kontaktinformasjon:
Kontakt Barnevernet på Nordstrand
Telefon: 23 49 53 20

Fastlege

Fortell fastlegen hva som er vanskelig for deg. Hvis du ikke vet hvem din fastlege er, kan du spørre dine foreldre eller du få hjelp til å logge inn på Helsenorge.