Oversikt
Her finner du informasjon som pårørende til en person med funksjonsnedsettelse
Tilbakemeldinger
Vi ønsker tilbakemeldinger sånn at siden kan innholde nok og riktig informasjon til de pårørende i bydelen

En person med funksjonsnedsettelse

Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser

Velferdsteknologi kan bidra til økt trygghet, mestring og selvstendighet 

Hjelpemiddel kan bidra til å redusere praktiske problemer for personer med funksjonsnedsettelser

Andre tilbud for pårørende til personer med funksjonsnedsettelser