Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Uavhengig av diagnose eller funksjonsnedsettelse, er selvstendighet, deltagelse og mestring av eget liv viktig for menneskeverd og selvfølelse. I tillegg kan velferdsteknologi også fungere som støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. 

Kunnskapsbanken

Digital medisineringsstøtte

Digital medisineringsstøtte omfatter både elektroniske multidosedispensere og elektroniske dosetter hvor pillene legges manuelt inn i en “karusell” med kamre. Til forhåndsinnstilte tider varsles innbygger ved lys og/eller blinkende lus når medisinen skal tas. Erfaringene viser at der hvor digital medisineringsstøtte gjør personer uavhengig av besøk fra tjenestestedet for å ta sine medisiner, opplever bruker økt egenmestring og bedre livskvalitet. Erfariger viser også færre medisineringsavvik.  

Bydel Nordstrand kartlegger og tildeler rett medisindispenser til innbyggeren ut i fra den enkeltes behov. Nedenfor ser du bilder av ulike medisindispensere som benyttes i bydelen.

Evondos medisindispenser
Karrie medisindispenser
Pilly elektronisk dosett

Trygghetsalarm

Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan få trygghetsalarm fra kommunen. I Oslo tilbys trygghetsalarmer i 3 ulike trygghetspakker. 

  • Trygghetspakke 1 er en innendørs trygghetsalarm som brukes kun i eget hjem. Trygghetsalarmen kan enten bæres som ett anheng rundt halsen eller på håndleddet. I denne pakken er det og mulig å koble til røykvarslere og trekksnor. 
  • Trygghetspakke 2 er en trygghetsalarm som kan brukes utendørs innenfor Oslo kommune. Ved å utløse alarmknappen aktiveres toveis tale mellom deg og alarmsentralen.  
  • Trygghetspakke 3 er en trygghetsalarm til utendørsbruk med innebygget GPS . Ved utløst alarm aktiveres toveis tale mellom bruker og  pårørende. Pårørende kan ved hjelp av en app på smarttelefonen lokalisere bruker ved  behov. Alarmsentralen kan også hjelpe pårørende eller hjemmetjenesten med å lokalisere brukeren dersom det er behov. 
 

Trygghetsalarm – Oslo kommune

Bydelen vurderer individuelt hvilke trygghetspakker som kan passe best for innbygger.

Samhandlingsteknologi

Samhandlingsteknologi er teknologi som legger til rette for bedre kommunikasjon og informasjonsdeling mellom bruker, pårørende og tjenesten, og tjenesteytere seg imellom. Dette er plattformer hvor man kan dele bilder, tekst, preferanser eller aktiviteter, slik at alle som samhandler rundt innbyggeren som mottar tjenester har tilgang til oppdatert informasjon. Dette er for noen en digital versjon av “boken om meg” og/eller av “meldingsboka”, som gjerne følger innbyggeren fra en arena til en annen, og muliggjør at det deles oppdatert informasjon mellom tjenesteytere og pårørende. 

I tilrettelagte tjenester benyttes blant annet JodaCare på enkelte tjenestesteder. JodaCare er en sikker plattform for kommunikasjon mellom tjenesten og deg som pårørende

Jodacare

Samhandlingsteknologi kan også være bruk av videokommunikasjon eller andre løsninger som muliggjør samhandling mellom personer som ikke er på samme sted. Oslohjelpen i bydel Nordstrand fikk i 2022 tre AV1 roboter som for eksempel gjør det mulig å delta på en arena selv om man ikke fysisk er til stede. Roboten er mye brukt for barn som ikke har mulighet til å delta på undervisning grunnet sykdom eller andre årsaker. 

AV1 robot

Digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn er en sensor som monteres i hjemmet til innbygger, Sensoren kan for eksempel sende varsel ved oppdaget dall eller vandring, slik at tjenesten kan gjøre et digitalt tilsyn hos innbygger for å sikre nødvendig tiltak. 

Det gjøres en individuell vurdering for behov av denne typen teknologi

 

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om hvordan velferdsteknologi kan bidra til mestring, mening og mot for personer med funksjonsnedsettelser?

Ta kontakt på e-post: velferdsteknologi.ttph@bns.oslo.
kommune.no