Hjelpemidler

Innbyggere med funksjonsnedsettelser kan ha behov for hjelpemidler for å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet på lik linje med andre. Utfordringene med funksjonsnedsettelsen oppstår fordi det er et misforhold mellom det en person med funksjonsnedsettelser kan mestre og det omgivelsene krever. Ved å benytte hjelpemidler kan funksjonsnedsettelsen reduseres ved å bedre innbyggerens forutsetninger og ved å senke miljøets krav. Det er viktig at hjelpemiddelet muliggjør aktiviteter som er viktige og meningsfulle for innbyggeren. 

På nettsiden hva kan hjelpe.no får du råd, tips og forslag til å finne gode løsninger. På nettsiden finner du eksempler på hjelpemidler, velferdsteknologi og fysisk tilrettelegging som kan kan gjøre det enklere å klare seg selv i hverdagen.

Ergoterapitjenesten

Har den du er pårørende for behov for hjelpemidler? Bydelens ergoterapeuter kartlegger og bistår dere med individuell tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidler både for barn og voksne.

Kontakt ergoterapitjenesten

Langvarig behov for hjelpemidler?

Har den personen du er pårørende for et langvarig behov (over to år) kan dere låne hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Langvarig behov for hjelpemidler

Kortvarig behov for hjelpemidler?

Har den personen du er pårørende for et kortvarig behov kan dere låne hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Kortvarig behov for hjelpemidler

Almas hus

Almas hus er Oslo kommunes visnings- og demonstrasjonssenter for velferdsteknologi, hjelpemidler, fysisk utforming og tilrettelegging. Her kan du få hjelp av fagpersoner som viser og demonstrerer hvordan omgivelser, hjelpemidler og velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med funksjonsnedsettelser. 

Almas hus

NAV Hjelpemiddelsentral

NAV Hjelpemiddelsentral skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser skal få løst sine utfordringer i dagligliv, skole og arbeid. NAV Hjelpemiddelsentral Oslo disponerer landets største utprøvingssenter for hjelpemidler. Her kan man komme for å se og prøve et variert utvalg av tekniske hjelpemidler.

NAV Hjelpemiddelsentral har en rådgivnings- og veiledningsfunksjon overfor kommunene, spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere innenfor funksjonsnedsettelse og hjelpemidler. 

NAV Hjelpemiddelsentral