Hjelpemidler

Innbyggere med funksjonsnedsettelser kan ha behov for hjelpemidler for å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet på lik linje med andre. Utfordringene med funksjonsnedsettelsen oppstår fordi det er et misforhold mellom det en person med funksjonsnedsettelser kan mestre og det omgivelsene krever. Ved å benytte hjelpemidler kan funksjonsnedsettelsen reduseres ved å bedre innbyggerens forutsetninger og ved å senke miljøets krav. Det er viktig at hjelpemiddelet muliggjør aktiviteter som er viktige og meningsfulle for innbyggeren. 

På nettsiden hva kan hjelpe.no får du råd, tips og forslag til å finne gode løsninger. På nettsiden finner du eksempler på hjelpemidler, velferdsteknologi og fysisk tilrettelegging som kan kan gjøre det enklere å klare seg selv i hverdagen.

Ergoterapitjenesten

Har den du er pårørende for behov for hjelpemidler? Bydelens ergoterapeuter kartlegger og bistår dere med individuell tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidler både for barn og voksne.

Kontakt ergoterapitjenesten

Langvarig behov for hjelpemidler?

Har den personen du er pårørende for et langvarig behov (over to år) kan dere låne hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Langvarig behov for hjelpemidler

Kortvarig behov for hjelpemidler?

Har den personen du er pårørende for et kortvarig behov kan dere låne hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Kortvarig behov for hjelpemidler

Almas hus

Almas hus er Oslo kommunes visnings- og demonstrasjonssenter for velferdsteknologi, hjelpemidler, fysisk utforming og tilrettelegging. Her kan du få hjelp av fagpersoner som viser og demonstrerer hvordan omgivelser, hjelpemidler og velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med funksjonsnedsettelser. 

Almas hus

NAV Hjelpemiddelsentral

NAV Hjelpemiddelsentral skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser skal få løst sine utfordringer i dagligliv, skole og arbeid. NAV Hjelpemiddelsentral Oslo disponerer landets største utprøvingssenter for hjelpemidler. Her kan man komme for å se og prøve et variert utvalg av tekniske hjelpemidler.

NAV Hjelpemiddelsentral har en rådgivnings- og veiledningsfunksjon overfor kommunene, spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere innenfor funksjonsnedsettelse og hjelpemidler. 

NAV Hjelpemiddelsentral

Teknologi til tid, planlegging og struktur

Teknologi til tid, planlegging og struktur er teknologi som bidrar til organisering, oversikt og forutsigbarhet i hverdagen, både hjemme og på skole/i barnehage. Denne typen teknologi kan være nyttig for barn, unge og voksne med utfordringer knyttet til tidsforståelse og hukommelse. Det finnes mange ulike hjelpemidler innenfor denne kategorien. Du kan ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral eller Almas hus dersom du ønsker å bestille utprøving av hjelpemidler til teknologi, tid og sted.

Trykk på linken under dersom du ønsker å få vite mer om hvilke kognitive hjelpemidler man kan få gjennom NAV. Her finner du korte presentasjoner (videoer) av hjelpemidlene NAV har på sin rammeavtale fra og med 1.mars 2023.

Produktvideoer om kalendere, dagsplanleggere og tidtakere

Eplan er et eksempel på et hjelpemiddel som kan gi forutsigbarhet i hverdagen. Eplan er per dags dato ikke på rammeavtale hos NAV, men folketrygden kan gi støtte på inntil 2000 kr for programvare som installeres på eget nettbrett. 

e-plan

Støtte til apper/programvare

Språk og kommunikasjonsteknologi

Språk og kommunikasjonsteknologi er teknologi som understøtter språk og språkutvikling, enten for barn, unge eller voksne som mangler talespråk eller har begrenset, utydelig eller forsinket talespråk. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) inngår i denne kategorien. 

Hos NAV kunnskapsbanken finnes mye informasjon om ASK, hvem som kan ha behov for ASK, hvem som har ansvaret for hva og mye mer.

Kommunikasjon (ASK)

Her finner du korte presentasjoner (videoer) av hjelpemidler på rammeavtale med NAV

I tillegg er det mulig å søke om disse kommunikasjonshjelpemidlene: 

KnowMe

MillaSays

Spillteknologi

Spillteknologi er en stor del av barn og unges hverdag i dag og viktig for sosial inkludering, men også fordi det kan være god trening kognitivt, bidra til bedre øye-håndkoordinasjon og reaksjonsevne.

Bydelen har flere magiske bord, kalt Tovertafel. Et av disse er tilknyttet Marmorveien avlastning og Marmorberget dag- og aktivitetssenter. Tovertafel er enkle interaktive spill. Spillene projiseres på bordplaten eller på et gulv av en prosjektor montert i taket. Spillene kan benyttes til læring, opplevelser og lek på mange forskjellige nivåer og stimulerer til både fysisk og kognitiv aktivitet samt oppmuntrer til sosialt samspill. 

Det magiske bordet på Marmorveien avlastning og Marmorberget dag- og aktivitetssenter har siden anskaffelsen i januar 2023 bidratt til å skape glede, mestring, bedre samhandling og gode opplevelser for tjenestemottakerne.