En person med funksjonsnedsettelse

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Bydel Nordstrand har siden oktober 2021 deltatt i spredningsprosjektet “Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser”. Det finnes i dag mange ulike teknologiske hjelpemidler som kan bidra til at personer med funksjonsnedsettelser får delta mer aktivt på ulike arenaer. Ny teknologi kan blant annet bidra til økt mestring, økt trygghet og gi mer selvstendighet til innbyggere som tar teknologien i bruk.

Prosjektets målsetting er å spre og implementere velferdsteknologiske løsninger til personer med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. I bydelen  fokuserer vi på å tilby skreddersydde løsninger tilpasset den enkelte slik at velferdsteknologi kan bidra til økt livskvalitet for personer med funksjonsnedsettelser. I prosjektet har vi fokusert på ulike velferdsteknologiske løsninger.
Les mer om velferdsteknologi i bydel Nordstrand her:
Velferdsteknologi

Ønsker du mer informasjon om prosjektet? Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser

PUMA-grupper

Positiv utvikling, mestring og aktivitet for barn med høyt fungerende autisme. Foreldreveiledningsgruppe for barn og ungdom
10-16 med 
ASK.

Kontaktinformasjon: 
Kontakt Linda Halvorsen i Oslohjelpen på telefon
98 47 42 70
Kontaktperson for barn og unge,
Astrid S
. Drøsdal på telefon 90 25 85 36

Søknad om psykiske helsetjenester/helsearbeider

Dette er et samtaletilbud for følgende målgruppe: Du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer, har en langvarig psykisk sykdom/lidelse eller du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp.

Søk helse- og omsorgstjenester

Drop in-samtaler

I en drop in-samtale har du 30 minutter til rådighet sammen med en fagperson med utdanning innen psykisk helse. Du kan få støtte og veiledning i en vanskelig tid, eller du kan få hjelp til å orientere deg om tilbudene som finnes i bydelen.

Les mer her: Drop in-samtaler

Pårørendekurs

Kurset er for deg som er pårørende for noen med psykisk eller fysisk sykdom, funksjonsnedsettelser, rusmisbruk eller annet. Du må enten selv være bosatt i bydel Nordstrand eller være pårørende til noen som er bosatt i bydelen. 

Kontaktinformasjon: 
Kontakt Rask psykisk helsehjelp
Telefon: 47 70 67 58 
E-post: postmottak.psykiskhelseteam@bns.oslo.
kommune.no
 

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Seksjon habilitering fatter vedtak om helse og omsorgstjenester til barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. Seksjon habilitering gir råd og veiledning og er kontaktpunkt for koordinerende enhet.

Søk helse- og omsorgstjenester

Trenger dere en individuell plan eller koordinator?

Har den du er pårørende for behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid? Da har dere rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Dere kan og få utnevnt en koordinator. Koordinatoren skal sikre at dere får nødvendig oppfølging og samordne tjenestene, samt arrangere koordineringsmøter/ansvarsgruppemøter. 

Les mer her: Individuell plan og koordinator

Kontaktinformasjon: 
Kontaktinformasjon
 koordinerende enhet:
Telefon: 21 80 21 80 / 97 12 18 73
E-post: helle.bertinussen@bns.oslo.
kommune.no

Ambulerende miljøterapitjenester

Ambulerende miljøterapitjenester (AMT) kartlegger bistandsbehov for å sikre at brukere av tjenesten mottar rett tjenester med rett omfang. AMT bistår deg som pårørende med følgende: 

  • Kartlegger behovet for tilrettelagte tjenester i form av praktisk bistand og opplæring
  • Foreldreveiledning 
  • Direkte veiledning i hjemmet
  • Bistår bruker med å etablere seg i egen bolig
  • Sosial ferdighetstrening og trening av ADL ferdigheter