En person med funksjonsnedsettelse: Tjenester

I en søknad om helse- og omsorgstjenester kan du som bruker av bydelens tjenester selv beskrive dine utfordringer 

Søknad om helse og omsorgstjenester

Seksjon habilitering fatter vedtak om helse og omsorgstjenester til barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. Seksjon habilitering gir råd og veiledning og er kontaktpunkt for koordinerende enhet.

Søk helse- og omsorgstjenester

Trenger dere en individuell plan eller koordinator?

Har den du er pårørende for behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid? Da har dere rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Dere kan og få utnevnt en koordinator. Koordinatoren skal sikre at dere får nødvendig oppfølging og samordne tjenestene, samt arrangere koordineringsmøter/ansvarsgruppemøter. 

Les mer her: Individuell plan og koordinator

Kontaktinformasjon: 
Kontaktinformasjon
 koordinerende enhet:
Telefon: 21 80 21 80 / 97 12 18 73
E-post: helle.bertinussen@bns.oslo.kommune.no

Ambulerende miljøterapitjenester

Ambulerende miljøterapitjenester (AMT) kartlegger bistandsbehov for å sikre at brukere av tjenesten mottar rett tjenester med rett omfang. AMT bistår deg som pårørende med følgende: 

  • Kartlegger behovet for tilrettelagte tjenester i form av praktisk bistand og opplæring
  • Foreldreveiledning 
  • Direkte veiledning i hjemmet
  • Bistår bruker med å etablere seg i egen bolig
  • Sosial ferdighetstrening og trening av ADL ferdigheter