En person som lever med demens

Demensteam

Demensteam er et lavterskeltilbud med kompetanse på ulike former for demens som kan sette deg i kontakt med andre tjenester eller gi informasjon og veiledning. Demensteamet tilbyr pårørendesamtaler og individuell oppfølging. 

Kontaktinformasjon:
Telefon: 90 40 47 03 / 48 25 08 87 / 93 01 61 97
E-post:
demensteam@bns.oslo.kommune.no
/
anlaug.svozilik@bns.oslo.kommune.no 
helga.linn.holtmon@bns.oslo.kommune.no

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et byomfattende tilbud for deg som er pårørende av en person med demens i Oslo. Tilbudet består av gratis samtalegrupper og temakvelder, samt pårørendekurs.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 48 89 05 58
E-post: parorendeskolen@bymisjon.no

Dagaktivitetstilbud

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Dette er et tilbud til yngre og fysisk spreke personer med demenssykdom. Tilbudet inneholder sosiale, kognitive og fysisk stimulerende aktiviteter. Dagaktivitetstilbudet skal bidra til å ivareta deltagernes funksjoner i dagliglivet, fremme livskvalitet og forebygge/redusere isolasjon og ensomhetsfølelse.  

Kontaktinformasjon:
Telefon: 90 40 47 03 / 48 25 08 87
E-post: anlaug.svozilik@bns.oslo.kommune.no
eller helga.linn.holtmon@bns.oslo.kommune.no

Eller hjemmetjenesten 
Telefon: 22 80 21 80 eller 93 01 61 97
E-post: postmottak@bns.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 98 Nordstrand,
1112 Oslo
 
Besøksadresse: Langbølgen 1, 1150 Oslo 

Hjemmetjeneste og dagsenter

Trenger du hjelp og avlastning, ta kontakt med bydelens hjemmetjeneste eller eller send søknad om helse- og og omsorgstjenester.

På et dagsenter får eldre som bor hjemme tilbud om sosiale aktiviteter og gode, næringsrike måltider. 

Kontaktinformasjon:
Telefon: 21 80 21 80 eller 93 01 61 97
E-post: postmottak@bns.oslo.kommune.no 
Postadresse: Postboks 98 Nordstrand,
1112 Oslo
 
Besøksadresse: Langbølgen 1, 1150 Oslo 

Søknad om psykiske helsetjenester/helsearbeid

Dette er et samtaletilbud for følgende målgruppe: Du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer, har en langvarig psykisk sykdom/lidelse eller du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp (som en pårørendesituasjon).

Søk helse- og omsorgstjenester

Drop in-samtaler

I en drop in-samtale har du 30 minutter til rådighet sammen med en fagperson med utdanning innen psykisk helse. Du kan få støtte og veiledning i en vanskelig tid, eller du kan få hjelp til å orientere deg om tilbudene som finnes i bydelen.

Les mer her: Drop in-samtaler

Pårørendekurs

Kurset er for deg som er pårørende til noen med psykisk eller fysisk sykdom, 
funksjonsnedsettelser, rusmisbruk eller annet. Du må enten selv være bosatt i 
bydel Nordstrand eller være pårørende til noen som er bosatt i bydelen. 

Kontaktinformasjon:
Kontakt Rask psykisk helsehjelp
Telefon: 47 70
67 58 
E-post: postmottak.psykiskhelseteam@bns.oslo.
kommune.no