En person med alvorlig og/eller kronisk sykdom

I en søknad om helse- og omsorgstjenester kan du som bruker av bydelens tjenester selv beskrive dine utfordringer 

Kreftkoordinator

En kreftkoordinator har oversikt over relevante tilbud og tjenester der du bor. Kreftkoordinatoren hjelper deg med informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring.

Kreftkoordinator i bydel Nordstrand er et lavterskel tilbud for familier og pårørende berørt av kreft. Kreftkoordinatoren kan komme på hjemmebesøk med tilbud om samtaler. Kreftkoordinator kan også bistå med søknader og vurderer behovet for og koordinere tjenestene.

Kontaktinformasjon:
Kontakt kreftkoordinator
Telefon: 99 28 51 24
E-post: lisbeth.klemetsen@bns.oslo.kommune.no

Hjemmetjeneste

Trenger du hjelp og avlastning, ta kontakt med bydelens hjemmetjeneste.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 22 80 21 80
E-post: postmottak@bns.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 98 Nordstrand,
1112 Oslo
Besøksadresse: Langbølgen 1, 1150 Oslo

Søknad om psykiske helsetjenester/helsearbeider

Dette er et samtaletilbud for følgende målgruppe: Du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer, har en langvarig psykisk sykdom/lidelse eller du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp.

Les mer her: Seksjon psykisk helse

Søk helse- og omsorgstjenester

Drop in-samtaler

I en drop in-samtale har du 30 minutter til rådighet sammen med en fagperson med utdanning innen psykisk helse. Du kan få støtte og veiledning i en vanskelig tid, eller du kan få hjelp til å orientere deg om tilbudene som finnes i bydelen.

Les mer her: Drop in-samtaler

Pårørendekurs

Kurset er for deg som er pårørende til noen med psykisk eller fysisk sykdom, 
funksjonsnedsettelser, rusmisbruk eller annet. 
Du må enten selv være bosatt i bydel Nordstrand eller være pårørende til noen som er bosatt i bydelen. 

Kontaktinformasjon:
Kontakt Rask
psykisk helsehjelp
Telefon: 47 70 67 58
E-post:
postmottak.psykiskhelseteam@bns.oslo.
kommune.no