Banner-innovasjonsmøte

Tjenesteutvikling i bydelen

Bydel Nordstrand har et langvarig og nært forhold til innovasjonsarbeid, som er med på å forme våre tjenester over tid. 

i-Lab

i-Lab er en del av innovasjonsarbeidet i Bydel Nordstrand. En del av målet er å sette sammen ansatte på tvers av tjenester og fagområder for å se hvordan man tverrfaglig kan løse innbyggernes behov på tvers av avdelinger og tjenester.

Utviklingsøkologi

Offentlig sektor har som mål å få et felles økosystem for å kunne samhandle digitalt. Et slikt økosystem skal sikre en kontinuerlig utvikling av tjenester i takt med innbyggernes behov eller når nye muligheter oppstår.

Digitaliseringen skal ikke bare effektivisere og automatisere arbeidsprosesser internt, men og gi treffsikre tjenester til våre innbyggere slik at de opplever bedre mestring i livet.