Banner-innovasjonsmøte

Tjenesteutvikling i bydelen

Bydel Nordstrand har et langvarig og nært forhold til innovasjonsarbeid, som er med på å forme våre tjenester over tid. 

i-Lab

i-Lab er en del av innovasjonsarbeidet i Bydel Nordstrand. En del av målet er å sette sammen ansatte på tvers av tjenester og fagområder for å se hvordan man tverrfaglig kan løse innbyggernes behov på tvers av avdelinger og tjenester.

Utviklingsøkologi

Samarbeidsmuligheter

Bydel Nordstrand samarbeider med andre bydeler i Oslo kommune på flere prosjekter og ønsker