Seksjon Psykisk helse

Her finner du en oversikt over tilbudene innenfor psykisk helse for innbyggere over 18 (16) år

– Tilbudet er for innbyggere i bydelen over 18 år. Samtalene er relatert til psykisk helse.

– Er et helsetilbud for deg som
bor i bydelen som er over 16 år. 

– For deg som er over 18 år med psykiske plager og lidelser som påvirker daglig funksjon og livskvalitet. 

 – Er et tilbud for alle i bydel Nordstrand som har kjent eller som kjenner på psykiske utfordringer.
Alder på brukergruppen er 18 år oppover. 

Les mer om tilbudet.