URO

Hva?
URO er et verktøy og en metode for hvordan vi skal ta opp bekymring og uro med våre brukere eller ansatte.
Vi har en rekke verktøy som hjelper oss å få en oversikt over hvordan vi skal håndtere vår uro.


Hvorfor?
Målet er å komme tidligere inn, før problemene er blitt for store. Det er et verktøy som skal gi trygghet til de ansatte til å gå fra uro/bekymring til handling. Uro legger vekt på tidlig og et åpent samarbeid. Uro hjelper oss i å ta store utfordringer, som vi må løse sammen.


Hvordan?
Alle ansatte skal ha opplæring i URO-metoden i vår bydel. Kurset går over 3 ganger der deltakerne får innføring i metoden og øvelse i å bruke den. Bydelen har egne utdannende trenere som holder kursene. Disse representerer ulike tjenester og fagbakgrunner.