Banner tjenester

Tjenester i Bydel Nordstrand

Bydel Nordstrand er en bydel med nærhet til både sjøen og marka. Bydelen består av områdene Ekeberg, Bekkelaget, Brattlikollen, Ormøya, Malmøya, Ulvøya, Lambertseter, Nordstrand og Ljan og har rundt 52 000 innbyggere.

Vår visjon er at innbyggerne i bydelen skal oppleve mening, mestring og mot i hverdagen. Bydelen Nordstrand er en attraktiv bydel med høy trivsel. I bydelen jobber det 1500 ansatte. Vi legger vekt på at tjenestene våre skal være tilpasset de behovene du som innbygger har, uansett alder.

Tjenesteveiviseren

Hva er viktig for deg?

Her kan du beskrive behovet du har for å mestre livet ditt, og du vil få frem tjenestene som passer deg.

(Under utvikling)

Kunnskapsbanken

I kunnskapsbanken finnes informasjon og inspirasjon som kan brukes av den enkelte medarbeider eller barnehagen som helhet i arbeidet med å videreutvikle et helhetlig og inkluderende barnehagetilbud.

Samarbeid med masterstudenter

Avdelingen vår har ved flere anledninger samarbeidet med masterstudenter. Vi vet at det er en fin metode for en lærende organisasjon å utvikle evne- og vilje for endring og utvikling.

Read More »

Lederskolen

Bydel Nordstrand har som mål å utvikle lederskap ved å ved å bygge innsikt og ferdigheter for å stå trygt i lederrollen. Bydelen startet et

Read More »

Utviklingsarbeid i Bydel Nordstrand

I ukens episode av Utviklingsarbeid i Bydel Nordstrand tar Informasjonssikkerhetskoordinator Asgeir Grongstad med seg Jurist Vilde Svendsrud og Personvernkoordinator Cathrine Flognfeldt for å snakke om

Read More »