Banner tjenester

Tjenester i Bydel Nordstrand

Bydel Nordstrand er en bydel med nærhet til både sjøen og marka. Bydelen består av områdene Ekeberg, Bekkelaget, Brattlikollen, Ormøya, Malmøya, Ulvøya, Lambertseter, Nordstrand og Ljan og har rundt 52 000 innbyggere.

Vår visjon er at innbyggerne i bydelen skal oppleve mening, mestring og mot i hverdagen. Bydelen Nordstrand er en attraktiv bydel med høy trivsel. I bydelen jobber det 1500 ansatte. Vi legger vekt på at tjenestene våre skal være tilpasset de behovene du som innbygger har, uansett alder.

Tjenesteoversikt
Oppvekst & Velferd

Tjenesteveiviseren

Hva er viktig for deg?

Her kan du beskrive behovet du har for å mestre livet ditt, og du vil få frem tjenestene som passer deg.

(Under utvikling)

Her finner du bydelens tjenester sortert etter målgruppe.

Kunnskapsbanken

I kunnskapsbanken finnes informasjon og inspirasjon som kan brukes av den enkelte medarbeider eller barnehagen som helhet i arbeidet med å videreutvikle et helhetlig og inkluderende barnehagetilbud.

Utvikling i bydel Nordstrand

Utviklingsprat: Vildgun hos Telenor

I utviklingsprat denne uken er ass. bydelsdirektør Vildgun Jakobsen på besøk hos Telenor for å snakke om vårt samarbeid for å utnytte potensialet til arbeidsplassen gjennom ulike løsninger.

Les mer »