Politikk i Bydel Nordstrand

Politikk i Bydelen

Få mer informasjon på bydelens sider på Oslo.kommune.no

Er du opptatt av en politisk sak?

Som innbygger i Bydel Nordstrand har du mulighet til å påvirke beslutninger og til å skaffe deg informasjon om hva som skjer i ditt nærmiljø.

Asset 1edit