– En podkast i bydel Nordstrand om tjenestene i bydelen. 

Følg oss på våre sosiale plattformer for rask tilgang til podkasten. 

 

Youtube        Spotify      Soundcloud

Annenhver uke tar programleder Christoffer Holseter med seg gjester for å snakke om tjenestene vi tilbyr i bydelen.

Produksjonsansvarlig:
Kommunikasjonsrådgiver Kim Erik Strøm
Programleder: Teamleder folkehelse og nærmiljø, Christoffer Holseter

Under finner du alle episodene

Ï episode 47 av bydelspraten har folkehelsekonsulent Christoffer Holseter med seg hovedverneombud Anita Stenberg Nielsen for å snakke om Verneombudfunksjonen.

I episode 46 av bydelspraten har folkehelsekonsulent Christoffer Holseter med seg fungerende leder i HR Asgeir Khakpour Grongstad. De snakker om HR og dens funksjoner.

I denne ukens bydelsprat har folkehelsekonsulent Christoffer Holseter med seg frivillighets- og nærmiljøkoordinator Elisabeth Eide for å snakke om Oslos kommunes frivillighetsmelding, og hvordan bydel Nordstrand skal jobbe med frivillighet fremover.

Denne uken er det nok en gang bydelsprat med folkehelsekonsulent Christoffer Holseter og han har med seg Nichlas Berg og de skal snakke om frisklivssentralen.

I bydelspraten denne uken har spesialkonsulent Christoffer Holseter med seg teamleder Anar Agsoy i FACT. Her snakker de om tilbudet til de med alvorlige psykiske lidelser og rusproblematikk i bydelen. 16.02.22

I bydelspraten denne uken har folkehelsekonsulent Christoffer Holseter gjest av seksjonsleder Ngoc Suong Thi Luong og tema denne uken er psykisk helse og hvilke tjenester de tilbyr i bydelen.

I Bydelspraten i uke 49 har folkehelsekonsulent Christoffer Holseter med seg Allmennlege Kristine Norsted Sømark for å snakke om legetilbudet i bydelen.

I bydelspraten denne uken

har folkehelsekonsulent Christoffer Holseter gjest av lederen for helsestasjon for ungdom, Anne-Brith Vegge Arlt. Her snakker de om hva helsestasjons tilbud er for ungdom.

I denne ukens bydelsprat med folkehelsekonsulent Christoffer Holseter har han med seg teamleder Eva Kristin Krogh og spesialkonsulent Andrea Dannemark, der de prater om miljørettet helsevern, hva det er, hvordan det er organisert og hva slags saker som kommer.

I denne uken av bydelspraten har folkehelsekonsulent Christoffer Holseter med seg representant fra årets arbeidsplass, barnehagestyrer Magnhart Johannesen 17.11.21

I Bydelspraten har folkehelsekonsulent Christoffer Holseter med seg teamleder Bente Dammerud Arnesen og de prater om deres arbeid som fysio- og ergoterapeuter med barn fra 0-18 år.

I ukens bydelsprat med folkehelsekonsulent Christoffer Holseter har han fått med seg tidligere ansatt Therese Nordnes, som nå jobber i Brann- og redningsetaten. Her snakkes det om brannforebyggende arbeid.

I bydelspraten tar Christoffer Holseter med seg Nathalie Torvund Resch-Knudsen for å snakke om Oppfølgingstjenesten (OT).

I uke 42 av bydelsprat har folkehelsekonsulent Christoffer Holseter fått med sed bydelsdirektør Tore Arild Molstad Andresen! Rollene er byttet på, og Tore er nysgjerrig på helseoversikten og folkehelsearbeidet og stiller spørsmål rundt dette.

Ukens bydelsprat har folkehelsekonsulenten Christoffer Holseter med seg Anna Opland Stenersen fra utekontakten i Bydel Nordstrand. Her får vi et sammendrag av det viktige forebyggende arbeidet utekontakten gjør og hva det betyr for alle ungdommer i bydelen,. I tillegg får vi høre hvordan pandemien har påvirket arbeidet ute i feltet.

I denne ukens bydelsprat med folkehelsekonsulent Christoffer Holseter får vi høre om de ulike tilbudene i seksjon for psykisk helse, som; aktivitetshuset, drop-in samtaler og rask psykisk helsehjelp. Med seg i dag for å fortelle om tilbudene er: psykolog Vilde Johanson Lindquister og teamleder Tonje Bratli Hovde

I ukens bydelsprat har folkehelsekonsulenten Christoffer Holseter med seg Ulrika Oterholm fra pedagogisk fagsenter som snakker om hvilke tilbud de har for barn i barnehage alder.

I denne ukens bydelsprat tar Christoffer Holseter med seg familieterapeut Elisabeth Jølstad Hilde fra TACO-grupper og snakker om deres arbeid med barn som har foreldre/søsken med psykiske vansker.

I bydelspraten tar Christoffer Holseter og prater med Kristian og Beate Neverdal om Pølsa – Fritidsklubb for mennesker med psykisk utviklingshemmede.

Folkehelsekoordinator Christoffer Holseter tar i denne første utgaven av bydelspraten etter sommeren med seg kreftkoordinator Lisbeth Klemetsen og snakker om hennes rolle i bydelen opp mot kreftsyke og pårørende. Hun forklarer hennes funksjon i forhold til relasjonen med den kreftsyke, samarbeid opp mot offentlige kontorer og tjenester.

I Bydelspraten denne uken tar Folkehelsekonsulent Christoffer Holseter med seg Leder Anne-Brith Vegge Arlt fra Skolehelsetjenesten, Helsesykepleier Ruth-Eline Syvertsen og Helsesykepleier Lone Wollan Øyen for å snakke om tjenesten og hverdagen deres.

I Bydelspraten denne uken tar Christoffer Holseter med seg Torunn Matre, fagansvarlig avd. arbeid og marked i NAV, og Nancy Merete Myrvang som er Markedsrådgiver avd. arbeid og marked, for å snakke om arbeidsoppfølging i bydelen og sommerjobber til unge.

I ukens utgave av Bydelspraten snakker Christoffer Holseter med NAV-sjef Hanne Sommerfelt om hvordan NAV møter brukerne og bidrar til å skape mening mestring og mot.

I denne utgaven av bydelspraten tar Bydelsdirektør Tore M. Andresen med seg Charlotte Shaller og Madeleine Bergan i fra avdeling Mestring og omsorg for å snakke om seniorsentrene i Bydel Nordstrand. Vi får bli med rundt til seniorsentrene og snakke med senterlederne, og får også høre i fra Aasmund Steenstrup som forteller hvordan det er å benytte seg av tilbudene til seniorsentrene.

I ukens utgave av Bydelspraten tar Christoffer Holseter med seg Psykologspesialist Katrine Ekerholt fra Oslohjelpen som forteller om hvordan de tilbyr ubyråkratiske og lavterskel tilbud for psykisk helsehjelp for foreldre, familierådgivning og støtte til gravide.

I denne ukens utgave av Bydelspraten forteller Christoffer Holseter oss om barnehagesektoren og gir oss en oversikt over tallene og faktaene for barnehagene i bydelen. Bydelsdirektør Tore M. Andresen har invitert inn Teamleder Eirill Mathisen og Caroline Oddvang som er mor til et av bydelens barnehagebarn. De snakker sammen om hvordan bydelen løser utfordringene med barnehagedekningen og møter barna på deres nivå med utgangspunkt i pedagogisk tilnærming.

I ukens utgave av bydelspraten tar Bydelsdirektør Tore M. Andresen en prat med Christoffer Holseter fra avdeling utvikling og organisasjon om helsestasjonen. Han inviterer med Leder for helsestasjonen Vigdis Fossum Olsen på en prat der hun tar med seg Helsesykepleierne Inger Hauan Liland og Heidi Bøhmer. Sammen snakker de om tjenestetilbudet til helsestasjonen og hvordan dette arter seg i coronatider sammenlignet med vanlig.

I ukens utgave av bydelspraten møter Elisabeth Beck og Abid Al Barkane fra fritidsklubben på Lambertseter med Bydelsdirektør Tore M. Andresen og Christoffer Holseter. De tar en gjennomgang av hva fritidsklubben er, og hvordan den jobber med og for ungdom i bydelen.
Bli med på en reise inn i ungdomsarbeid i koronatider!

Tilbake til toppen