I dagens møte behandles sak 88 om ekebergsletten.

Saken som behandles er sak 88/2021: Uttalelse til søknad om Ekebergsletta natur- og idrettspark som statlig sikret friluftsområde

Les sakspapirene her