Ullern videregående skole har et viktig budskap til sine elever, som også gjelder alle oss andre. Å være få påvist smitte av covid-19 er ingen skam, det er derimot helt kritisk at alle som har symptomer tester seg, og at vi alle står sammen i denne pandemien. “Det er viktig at ullernelevene nå står sammen, støtter hverandre og viser omsorg for hverandre. Det er ingen skam å teste seg. Det er heller ingen skam å få påvist smitte. Det er veldig viktig – og nødvendig at den som har symptomer på smitte holder seg hjemme og tester seg. Dette er særlig viktig for den som er satt i karantene.”

Les mer i akersposten:

https://akersposten.no/nyheter/corona-epidemien/smittede-ullern-elever-hetses-av-sine-egne/19.6410