Bydel Nordstrand lyser nå ut 1 million i frivillighetsmidler

En gang i året lyses det ut midler for å legge til rette for frivillig aktivitet i bydelen. Bydelsutvalget har vedtatt at bydelen i 2022 skal dele ut 1 000 000 kroner til lag og foreninger som skaper aktivitet til glede for bydelens befolkning. Dette er en dobling av potten fra i fjor og vi […]

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2022

Et større handlingsrom gir muligheter Også 2022 vil bli preget av pandemien. Bydelens innsats og løsningsvalg har bidratt til å verne befolkningen mot en allmennfarlig smittsom sykdom ved å opprette og drifte både smittevernteam, feberpoliklinikk og vaksinasjonssenter. Rausheten, dugnadsinnsatsen, innsatsvilje og smidighet i alle våre tjenester, på tross av ikke ubetydelig slitasje på en del […]

Småbarnsstotring, stamming og taleflytvansker

I barnehagealder utvikles en rekke språkferdigheter, de lærer mange ord og kan etter hvert snakke i lange setninger. Barn i denne aktive utviklingsveksten kan lete etter ord og ha vansker med å formulere seg. De repeterer småord og kan ha korte opphold i talestrømmen, og dette er ikke uvanlig i denne fasen av utviklingen. Småbarnsstotring […]

Fonologiske vansker

Barn med fonologiske vansker har problemer med å tilegne seg lydsystemet i språket og deres uttale av språklyder er uforståelig for de som ikke kjenner barnet ekstra godt. Øvrige språklige ferdighetene som språkforståelse og grammatikk er aldersadekvate hos disse barna. Motorisk/artikulatorisk har ikke barna spesielle vansker med å produsere språklydene i forhold til forventet alder. […]

Språklyder

Å uttale språklyder «riktig» handler om å lærer seg språklydsystemet vi bruker i norsk og produsere de ulike språklydene. Hvor og hvordan i munnen lages språklydene?  Uttalested; hvor i munnen en lyd lages. Den kan lages foran, bak, oppe eller nede i munnen. Uttalemåte; hvordan lager vi lyden? Lyder lages med varierende kjeveåpning, lepperunding, smale […]

Språklig bevissthet

Å utvikle Språklig bevissthet betyr at barnet kan se bort fra språkets innhold, det vil si hva ordene betyr og reflektere over språkets form og funksjon. Barn fokusere på språkets formside når de lytter til hvordan ordene høres ut, istedenfor å tenke på hva de betyr. Uten språklig bevissthet vil ikke barn forstå spørsmål som […]

Detaljregulering av Grønlikaia

Hav Eiendom begynner nå prosessen med detaljregulering av Grønlikaia. Planen skal legge til rette for en flerfunksjonell utvikling med 1500-2000 nye boliger og 3000-4000 nye arbeidsplasser. Området utgjør det siste, store delområdet som skal utvikles i Bjørvika. Planområdet ligger i ytterkanten av bystrukturen i Bjørvika, og rammes inn av Middelalderparken, Sørenga (Lohavn), Ekebergskråningen, Sydhavna og […]

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i bydelsutvalget?

banner- møtehammer

Torsdag 9. september kl. 19.00 skal det avholdes møte i Nordstrand bydelsutvalg. Møtet innledes med åpen halvtime. Alle medlemmene i bydelsutvalget deltar i møtet gjennom en digital plattform. Vi tilrettelegger i denne løsningen for deg som ønsker å holde et innlegg i åpen halvtime i bydelsutvalget ved at du sender en e-post til oss i […]

Leke- og språkmiljø-innhold

BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) skal bidra til at barn, unge og familiene deres får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Dette gjelder særlig for familier det er knyttet bekymringer til. BTI er en organisasjonsmodell. Den er laget for å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge.Modellen har tre […]