Kurs og grupper

Oversikt Depresjonsgruppe november 2022 Psykisk helseteam Nordstrand starter gruppe. Dette for deg som opplever at nedstemthet, energiløshet, gledeløshet har tatt over hverdagen. Les mer om depresjon HER. Om gruppeterapi Gruppeterapi er behandling av et problem eller en lidelse hvor samspillet mellom de enkelte deltagerne vektlegges. Vi ønsker å skape et trygt miljø hvor gruppen kan, […]

Tjenesteinformasjon for avdeling oppvekst og velferd Bydel Nordstrand

Fugleperspektiv av bydelshuset

Tjenesteinformasjon for oppvekstområdet Bydel Nordstrand Tjenesteinfo bydel Nordstrand er laget for å gi en samlet oversikt over tilbud og tiltak som finnes for deg som er barn, ungdom eller forelder i bydelen. Oversikten vil også være nyttig for deg som jobber med barn, unge, familier eller med voksne som er foreldre til barn. Hensikten med […]

Bymiljøetaten ber om innspill til prioriteringsprosessen for trafikksikkerhetstiltak 2023 – Bydel Nordstrand

Bydelen har mottatt en henvendelse fra Bymiljøetaten der bydelen bes om å samle inn innspill til arbeidet med å vurdere og prioritere mindre trafikksikkerhetstiltak for 2023. Bymiljøetaten presiserer at de ønsker en kortfattet beskrivelse av den trafikksikkerhetsmessige utfordringen, inkludert adresse/punkt det gjelder. Det er ikke nødvendig å komme med forslag til hva som kan være […]

Tilskudd til aktiviteter for bedre psykisk helse i Bydel Nordstrand

Illustrasjonbilde inkluderende praksis

Til alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i bydel Nordstrand, Vi lyser nå ut et engangstilskuddsom har som mål å styrke og utløse frivillig innsats rettet mot psykisk helse i bydel Nordstrand. Tilskuddet er et engangstilskudd på totalt 544 000 kroner. Her finner du hele utlysningsteksten og lenke til søknadsskjema: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-aktiviteter-for-bedre-psykisk-helse-i-bydel-nordstrand/?jkj Frist for å sende […]

Bydel Nordstrand lyser nå ut 1 million i frivillighetsmidler

En gang i året lyses det ut midler for å legge til rette for frivillig aktivitet i bydelen. Bydelsutvalget har vedtatt at bydelen i 2022 skal dele ut 1 000 000 kroner til lag og foreninger som skaper aktivitet til glede for bydelens befolkning. Dette er en dobling av potten fra i fjor og vi […]

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2022

Et større handlingsrom gir muligheter Også 2022 vil bli preget av pandemien. Bydelens innsats og løsningsvalg har bidratt til å verne befolkningen mot en allmennfarlig smittsom sykdom ved å opprette og drifte både smittevernteam, feberpoliklinikk og vaksinasjonssenter. Rausheten, dugnadsinnsatsen, innsatsvilje og smidighet i alle våre tjenester, på tross av ikke ubetydelig slitasje på en del […]

Småbarnsstotring, stamming og taleflytvansker

I barnehagealder utvikles en rekke språkferdigheter, de lærer mange ord og kan etter hvert snakke i lange setninger. Barn i denne aktive utviklingsveksten kan lete etter ord og ha vansker med å formulere seg. De repeterer småord og kan ha korte opphold i talestrømmen, og dette er ikke uvanlig i denne fasen av utviklingen. Småbarnsstotring […]