Signering demensvennlig samfunn

Fellesbilde av Bydel Nordstrand og Nasjonalforeningen for folkehelsen

Lansering av et demensvennlig samfunn i Bydel Nordstrand Fredag 8. september signerte bydelsdirektør Tore Andresen og fylkesleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Thale Waaler Eggen, avtalen for et demensvennlig samfunn og aktivitetsvenn i Bydel Nordstrand.  Ekebergkoret sto for kulturelt innslag! Fra venstre bak, demenskoordinator, Anlaug Bergan Svozilik, avdelingsdirektør, Tove Guldhav, seksjonsleder, Øivind  Nerdrum Arnesen, frivillighets- og nærmiljøkoordinator, […]

Tilbakemeldinger

VelkommenVelkommen til siden for pårørende i bydel Nordstrand. Dette skal gi en helhetlig oversikt for deg som pårørende og ansatt i bydelen TilbakemeldingerVi ønsker tilbakemeldinger sånn at siden kan innholde nok og riktig informasjon til de pårørende i bydelen Tilbakemeldinger Finner du ikke informasjonen du leter etter eller har du forbedringsforslag, ønsker vi å høre […]

Pårørende i Bydel Nordstrand

VelkommenVelkommen til siden for pårørende i bydel Nordstrand. Dette skal gi en helhetlig oversikt for deg som pårørende og ansatt i bydelen TilbakemeldingerVi ønsker tilbakemeldinger sånn at siden kan innholde nok og riktig informasjon til de pårørende i bydelen Tjenester og tilbud for deg som pårørende i Bydel Nordstrand Er du barn eller ungdom? Her […]

Pårørendetilbud for alle i bydel Nordstrand 

Pårørendetilbud for alle i bydel Nordstrand Frivillighetssentraler Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune Ekeberg – Bekkelaget Frivilligsentral Lambertseter Frivillighetssentral  Pårørendekurs Kurset er for deg som er pårørende til noen med psykisk eller fysisk sykdom, funksjonsnedsettelser, rusmisbruk eller annet. Du må […]

Hjelpemidler

Hjelpemidler Innbyggere med funksjonsnedsettelser kan ha behov for hjelpemidler for å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet på lik linje med andre. Utfordringene med funksjonsnedsettelsen oppstår fordi det er et misforhold mellom det en person med funksjonsnedsettelser kan mestre og det omgivelsene krever. Ved å benytte hjelpemidler kan funksjonsnedsettelsen reduseres ved å bedre innbyggerens […]

En person med nedsatt funksjonsevne

OversiktHer finner du informasjon som pårørende til en person med funksjonsnedsettelse TilbakemeldingerVi ønsker tilbakemeldinger sånn at siden kan innholde nok og riktig informasjon til de pårørende i bydelen En person med funksjonsnedsettelse Tjenester Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser Velferdsteknologi Velferdsteknologi kan bidra til økt trygghet, mestring og selvstendighet  Hjelpemidler Hjelpemiddel kan bidra til å redusere […]