Tilskudd

Frivillighetsmidler Frivillighetsmidlene skal være med på å legge til rette for frivillig aktivitet i Bydel Nordstrand.I tillegg til å søke om støtte til prosjekter og aktiviteter, er det også mulig å søke om driftstøtte. Bydelsutvalget vedtar i desember hvert år størrelsen på avsetningen til frivillighetsmidlene for det påfølgende tilskuddsåret i forbindelse med behandlingen av budsjettet. […]

Tilskudd

Frivillighetsmidler Frivillighetsmidlene skal være med på å legge til rette for frivillig aktivitet i Bydel Nordstrand. I tillegg til å søke om støtte til prosjekter og aktiviteter, er det også mulig å søke om driftstøtte. Bydelsutvalget vedtar i desember hvert år størrelsen på avsetningen til frivillighetsmidlene for det påfølgende tilskuddsåret i forbindelse med behandlingen av […]