Rask psykisk helsehjelp

Om Rask psykisk helsehjelp Rask psykisk helsehjelp (RPH) Nordstrand er et helsetilbud for deg som bor i bydelen som er over 16 år.  Behandlingen er basert på kognitiv og metakognitiv terapi. Tilbudet du får er i første omgang et introduksjonskurs i gruppe over fire onsdager(*) à to timer, med fokus på informasjon om og mestring […]