Rask psykisk helsehjelp

Om Rask psykisk helsehjelp Rask psykisk helsehjelp (RPH) Nordstrand er et helsetilbud for innbyggere over 16 år som bor i bydelen. Vår målgruppe er personer med nyoppståtte  angstplager, mild til moderat depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusmiddelproblemer.  Behandlingen er basert på kognitiv og metakognitiv terapi. Tilbudet du får er i første omgang et introduksjonskurs i gruppe […]