Rask psykisk helsehjelp

Om Rask psykisk helsehjelp Rask psykisk helsehjelp (RPH) Nordstrand er et helsetilbud for deg som bor i bydelen som er over 16 år. Tilbudet omfatter veiledet selvhjelp og behandling av nyoppstått angst, depresjon, søvnvansker og begynnende rusproblematikk av mild til moderat grad. Målet med RPH er å tilby tidlig hjelp slik at problemene ikke forverrer seg. […]