Psykisk helseteam

Psykisk helseteam er et helsetilbud for deg som er over 18 år med psykiske plager og lidelser som påvirker daglig funksjon og livskvalitet. Tilbudet er tidsavgrenset (inntil 12 timer). Ved alvorlige psykiske lidelser gjelder skreddersydde oppfølginger.  Dette kan bety en kilde til stabilitet og refleksjon i vankelige perioder av livet. Fra start til slutt ønsker […]