Innsatsteam – psykisk helse og rus

Hva gjør innsatsteamet? Tjenesten skal bidra til å fremme og opprettholde selvstendighet hos innbyggere som har behov for det. Teamet jobber for å styrke evnen til å mestre eget liv. Eksempler på ting innsatsteamet bidrar med er boveiledning, kontakt med NAV/andre offentlige instanser, forebygging av isolasjon og hjelp til å finne meningsfylte aktiviteter i hverdagen. […]