Innsatsteam – psykisk helse og rus

Hva gjør innsatsteamet? Hvem følger vi opp? Personer over 18 år som bor i bydel Nordstrand, med utfordringer knyttet til rus og/eller psykiskhelse. Utfordringer med rus kan være knyttet til både alkohol, vanedannende legemidler og illegalenarkotiske stoffer. Utfordringer knyttet til psykisk helse favner alt fra moderat angst- og depresjonsproblematikk, til alvorlige psykiske lidelser som personlighetsproblematikk […]