Boligtilbud

Bydel Nordstrand har botilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer plassert på Lambertseter og på Ljan.      Marmorberget samlokaliserte boliger Marmorveien 2 C, 1154 Oslo  Tlf: 92236076     Marmorberget er et botilbud for mennesker diagnostisert med en alvorlig psykisk lidelse som er i behov av døgnkontinuerlig oppfølging eller tilgang på personale. Marmorberget har 32 hybelleiligheter med felleskjøkken […]