Boligtilbud

Bydel Nordstrand har botilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer plassert på Lambertseter og på Ljan.      Marmorberget samlokaliserte boliger Marmorveien 2 C, 1154 Oslo  Tlf: 92236076     Marmorberget er et botilbud for mennesker diagnostisert med en alvorlig psykisk lidelse som er i behov av døgnkontinuerlig oppfølging eller tilgang på personale. Marmorberget har 32 hybelleiligheter med felleskjøkken […]

FACT

  FACT Nordstrand er en del av FACT Oslo Sør. Det er et samarbeidsprosjekt mellom seksjon psykisk helse og DPS Oslo syd. Tilbudet gis til personer over 18 år som over tid ikke har nyttiggjort seg av eksisterende stasjonære behandlings- og tjenestetilbud, og som trenger langvarig ambulant og fleksibel oppfølging på tvers av nivåer. Pasientene […]

Aktivitetshuset Nordstrand

Adresse: Marmorveien 2 C, 1154 Oslo   Tlf: 47786603 (Celine)Ved spørsmål kan Celine, med hovedansvar for Aktivitetshusets daglige drift, enkelt nås på telefon. Aktivitetshuset ved bydel Nordstrand er lokalisert i Marmorveien 2 C, 1. etasje. I samme bygg oppover i etasjene er det leiligheter med beboere, som benytter seg daglig av Aktivitetshuset.  Aktivitetshuset er et tilbud for […]

Innsatsteam – psykisk helse og rus

Hva gjør innsatsteamet? Hvem følger vi opp? Personer over 18 år som bor i bydel Nordstrand, med utfordringer knyttet til rus og/eller psykiskhelse. Utfordringer med rus kan være knyttet til både alkohol, vanedannende legemidler og illegalenarkotiske stoffer. Utfordringer knyttet til psykisk helse favner alt fra moderat angst- og depresjonsproblematikk, til alvorlige psykiske lidelser som personlighetsproblematikk […]

Psykisk helseteam

Psykisk helseteam er et helsetilbud for deg som er over 18 år med psykiske plager og lidelser som påvirker daglig funksjon og livskvalitet. Tilbudet er tidsavgrenset (inntil 12 timer). Ved alvorlige psykiske lidelser gjelder skreddersydde oppfølginger.  Dette kan bety en kilde til stabilitet og refleksjon i vankelige perioder av livet. Fra start til slutt ønsker […]

Rask psykisk helsehjelp

Om Rask psykisk helsehjelp Rask psykisk helsehjelp (RPH) Nordstrand er et helsetilbud for innbyggere over 16 år som bor i bydelen. Vår målgruppe er personer med nyoppståtte  angstplager, mild til moderat depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusmiddelproblemer.  Behandlingen er basert på kognitiv og metakognitiv terapi. Tilbudet du får er i første omgang et introduksjonskurs i gruppe […]

Drop-in

Mandager 10.00 – 13.00Marmorveien 2b Onsdager 10.00-1300Ekebergveien 208 (Skovheim Allsenter) Telefon: 458 73 294 Følg med på våre Facebooksider for mer umiddelbare endringer. Hva skjer i en drop in-samtale? I en drop in-samtale har du 30 minutter til rådighet sammen med en fagperson med utdanning innen psykisk helse. Du kan få støtte og veiledning i […]