Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde mai 2024)

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde mai 2024) Nå er det klart for årets tredje politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i råd, fagkomiteer og i bydelsutvalget: Møte i eldrerådet mandag 6. mai 2024 kl. 10:00 Møte i rådet for personer med funksjonsnedsettelse mandag […]

Bymiljøetaten ber om innspill til prioriteringsprosessen for trafikksikkerhetstiltak 2025 – Bydel Nordstrand

Bymiljøetaten ber om innspill til prioriteringsprosessen for trafikksikkerhetstiltak 2025 – Bydel Nordstrand Frist for å sende inn innspill til bydelen Frist for å sende inn innspill til bydelen: Onsdag 15. mai 2024. Innspill sendes til postmottak@bns.oslo.kommune.no og må merkes med: «24/13392 – innspill til trafikksikkerhetstiltak 2025» Innspill som sendes til bydelen vil ikke bli besvart, […]

Vi inviterer til innbyggermøte om tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne

Vi inviterer til innbyggermøte om tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne Har du en funksjonshindring eller psykisk uhelse?  Er du en forelder eller pårørende til noen med en funksjonshindring eller psykisk uhelse? Avdeling Tilrettelagte tjenester og psykisk helse inviterer deg til et innbyggermøte.  Tema Hva er tilrettelagte tjenester og psykisk helse? Rådet for personer med […]

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde mars 2024)

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde mars 2024) Nå er det klart for årets andre politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i råd, fagkomiteer og i bydelsutvalget: Møte i eldrerådet mandag 11. mars 2024 kl. 10:00 Møte i rådet for personer med funksjonsnedsettelse mandag […]

Vi søker avlastere

Vi søker avlastere Bydel Nordstrand ønsker å komme i kontakt med en familie/par som har tid og rom for å være avlaster en helg per måned, fra fredag til søndag, samt et døgn fra fredag til lørdag eller lørdag til søndag per måned.  Barna er søsken på 9 og 11 år og ønsker å være […]

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde februar 2024)

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde februar 2024) Nå er det klart for årets første politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i råd, fagkomiteer og i bydelsutvalget: Møte i eldrerådet mandag 5. februar 2024 kl. 10:00 Møte i rådet for personer med funksjonsnedsettelse mandag […]

Frivillighetsmidler 2024

En gang i året lyses det ut midler for å legge til rette for frivillig aktivitet i bydelen. Bydelsutvalget har vedtatt at bydelen i 2024 skal dele ut 1 000 000 kroner til lag og foreninger som skaper aktivitet til glede for bydelens befolkning. Dette er en dobling av potten fra i fjor og vi […]

Utlysning av grønne midler i Bydel Nordstrand for 2024

Utlysning av grønne midler i Bydel Nordstrand for 2024 Bydel Nordstrand lyser ut 150 000 kroner i grønne midler for 2024. Bydel Nordstrand deler ut 150 000 kroner for å støtte nærmiljøtiltak og stimulere til aktiviteter som fremmer økt miljøengasjement og bærekraftig utvikling i bydelen. Alle kan søke om tilskudd til klima- og miljøtiltak. Søknadsfrist: 1. […]

Dronningen på julebesøk til Aktivitetshuset i Bydel Nordstrand

Dronningen ankommer aktivitetshuset

Dronningen på julebesøk til Aktivitetshuset i Bydel Nordstrand Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune Onsdag den 20. desember tok Dronningen seg tid til å besøke innbyggere og ansatte på aktivitetshuset på Nordstrand.  Kunstutstilling og musikkinnslag Hennes Majestet Dronning Sonja fikk muligheten til å se på kunstutstillingen til kunstgruppen, og hun fikk også overrukket et […]

Julebesøk av Hennes Majestet Dronningen til Aktivitetshuset Nordstrand

Hennes Majestet Dronningen. Handoutbilde fra Det kongelige hoff publisert 15.01.2016.

Julebesøk til Aktivitetshuset Nordstrand Hennes Majestet Dronningen besøker Aktivitetshuset ved Bydel Nordstrand onsdag 20. desember 2023.  Pressemelding fra Bydel Nordstrand:Dronning Sonja vil blant annet besøke kunstgruppen og se en pågående kunstutstilling, som representerer en av de engasjerende aktivitetene som huset har å by på. Aktivitetshuset er stolte av å være vertskap for et bredt spekter […]