Utleie av lokaler

Lag og foreninger melder at tilgang til egnede lokaler kan være en utfordring. Tilgang til egnede lokaler er avgjørende for at lag og foreninger kan utføre sin aktivitet. Bydelen vil legge til rette for at det skal bli enklere å finne egnede lokaler. Oslo nøkkelen Bydel Nordstrand har innført Oslo nøkkelen. Oslo nøkkelen gir frivillige […]