Kurs og grupper

Oversikt Kurs for pårørende Høsten 2022 starter Rask psykisk helsehjelp kurs for pårørende. Kurset er for deg som er pårørende til noen med psykisk eller fysisk sykdom, funksjonsnedsettelser, rusmisbruk eller annet. Du må enten selv være bosatt i bydel Nordstrand eller være pårørende til noen som er bosatt i bydelen. Temaer som vil berøres: Den […]