#51 Egenberedskap

Teamleder for folkehelse og nærmiljø, Christoffer Holseter har med seg teamleder og beredskapskontakt, Eva Krogh. De går igjennom viktigheten av egenberedskap og hvorfor Bydel Nordstrand skal jobbe med beredskap. Programleder – Christoffer Holseter Gjest – Eva Krogh Teknisk ansvarlig – Kim Erik Strøm

Utviklingsprat: Vildgun hos Telenor

I utviklingsprat denne uken er ass. bydelsdirektør Vildgun Jakobsen på besøk hos Telenor for å snakke om vårt samarbeid for å utnytte potensialet til arbeidsplassen gjennom ulike løsninger.

Utviklingsprat: VR-videoer for de eldre

Utviklingsprat 4.mai har vi i besøk av Marthe Dyrud fra Vilmer, sammen med ansatte fra mestring og omsorg ergoterapeut Rebecca Aanonsen og psyk.sykepleier / Demensteam Helga Linn Holtmon. De prater om hvordan VR-videoer og VR-briller kan bli brukt av de eldre.

Utvikling i bydelen: Attensilansering

I denne ukens sending går vi rett på utvikling i bydelen, der HR-rådgvier Urszula Sokolowska og spesialkonsulent Hayat Akhsay snakker om det spillbaserte læringsverktøyet Attensi med tema HR, som lanseres om ikke altfor lenge.

Ekstraordinært møte i Nordstrand Bydelsutvalg

I dagens møte behandles sak 88 om ekebergsletten. Saken som behandles er sak 88/2021: Uttalelse til søknad om Ekebergsletta natur- og idrettspark som statlig sikret friluftsområde Les sakspapirene her https://youtu.be/bL5M-R6qgds

Utvikling i Bydel Nordstrand: Sykkelprosjektet

I Utvikling fra Bydel Nordstrand tar Ass. Bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg HR-Rådgiver Urszula Sokolowska for å snakke om sykkelprosjektet i bydelen og aktive jobbreiser. https://youtu.be/Vw7m_eWQEjk

#25 Bydelspraten: Bydelskontoret i Bydel Nordstrand

I ukens utgave av Bydelspraten tar Folkehelsekoordinator Christoffer Holseter med seg Konsulent Mette Eriksen Thorsø for å snakke om bydelskontoret og deres publikumstjenester. https://youtu.be/vrP_2gT77dA