Utvikling i bydelen: Attensilansering

I denne ukens sending går vi rett på utvikling i bydelen, der HR-rådgvier Urszula Sokolowska og spesialkonsulent Hayat Akhsay snakker om det spillbaserte læringsverktøyet Attensi med tema HR, som lanseres om ikke altfor lenge.

Ekstraordinært møte i Nordstrand Bydelsutvalg

I dagens møte behandles sak 88 om ekebergsletten. Saken som behandles er sak 88/2021: Uttalelse til søknad om Ekebergsletta natur- og idrettspark som statlig sikret friluftsområde Les sakspapirene her https://youtu.be/bL5M-R6qgds

Utvikling i Bydel Nordstrand: Sykkelprosjektet

I Utvikling fra Bydel Nordstrand tar Ass. Bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg HR-Rådgiver Urszula Sokolowska for å snakke om sykkelprosjektet i bydelen og aktive jobbreiser. https://youtu.be/Vw7m_eWQEjk

Bydelspraten: Bydelskontoret i Bydel Nordstrand

I ukens utgave av Bydelspraten tar Folkehelsekoordinator Christoffer Holseter med seg Konsulent Mette Eriksen Thorsø for å snakke om bydelskontoret og deres publikumstjenester. https://youtu.be/vrP_2gT77dA

Bydelspraten: Kreftkoordinatoren

Folkehelsekoordinator Christoffer Holseter tar i denne første utgaven av bydelspraten etter sommeren med seg kreftkoordinator Lisbeth Klemetsen og snakker om hennes rolle i bydelen opp mot kreftsyke og pårørende. Hun forklarer hennes funksjon i forhold til relasjonen med den kreftsyke, samarbeid opp mot offentlige kontorer og tjenester. https://youtu.be/p_tOw5KyS18

Utviklingsarbeid i Bydel Nordstrand

I den første utgaven av utvikling i Bydel Nordstrand etter sommeren tar ass. bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg våre medarbeidere fra Globus Tor Håkon Hellebostad og Andreas Kverneland for å snakke om hva de jobber med. Med seg har de også barnehagestyrer Stine Grøan Tangevold som forteller hvordan de bruker Globus for å styre vikarbehovet […]

Utvikling i Bydel Nordstrand – Sykepleiestudenter

https://youtu.be/XGJ37WG6B3s I Utviklingsprat fra Bydel Nordstrand snakker Jurist Asgeir Khakpour Grongstad og Seksjonsleder Ilknur Uysal Yavuz Fagsykepleier med sykepleierstudentene Marita Bakke Nordheim og Eva Hamren Frammer om deres tidligere praksisforløp i Bydelen før de tar en prat med sykepleierstudent Jenny Marie Midtbust om hennes nåværende praksis.

Page 1 of 3
1 2 3