Helsestasjon og skolehelsetjenestens fagsystem

Helsestasjon og skolehelsetjenestens fagsystem heter CGM. Det er et tilpasset journalsystem som brukes av helsesykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og leger tilknyttet tjenesten, og er et felles system for de samme tjenestene i hele Oslo. I selve systemet sendes også avtaler via SMS til brukerne. Systemet er også koblet opp mot SYSVAK, hvor alle vaksiner […]

Samarbeid med masterstudenter

Avdelingen vår har ved flere anledninger samarbeidet med masterstudenter. Vi vet at det er en fin metode for en lærende organisasjon å utvikle evne- og vilje for endring og utvikling.

Lederskolen

Bydel Nordstrand har som mål å utvikle lederskap ved å ved å bygge innsikt og ferdigheter for å stå trygt i lederrollen. Bydelen startet et skreddersydd lederutviklingsprogram for ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet. Lederskolen gjennomføres i løpet av tre år med ulike deler (illustrert i bilde). Skolen gjennomføres digitalt med blanding av teori og workshop. I […]

Helseveiviseren forklart

https://www.youtube.com/watch?v=PGNBFafdD4g Assisterende bydelsdirektør tar med seg Spesialkonsulent Steinar Knutsen, Spesialkonsulent Hayat Akhsay og Seksjonleder Torill Sætha på en gjennomgang av helseveiviseren som nylig er lansert i Bydel Nordstrand.

Skravlekoppen kommer til Bydel Nordstrand

Mange kan føle på ensomhet, og savn etter kontakt med andre mennesker. Vi er ikke så gode til å ta kontakt med andre, og den løse og viktige hverdagspraten er det ikke så lett å vite hvor man skal få. Det vil vi gjøre noe med. Skravlekopp er en grønn kopp som står sammen med […]