Robotisering (RPA) og prosesseffektivisering

Bydel Nordstrand er en del av et innovasjonssamarbeid, hvor man ser på muligheter for standardisering og automatisering av kommunens service- og støttetjenester. Samarbeidet har resultert i fem konkrete prosjekter som allerede er i produksjon og som bydelen benytter. Bydel Nordstrand satser på robotisering (RPA) for å flytte ressurser fra rutinepregede oppgaver til mer kunnskapsintensive fagoppgaver. […]

Utvikling i Bydel Nordstrand – Lederskolen

Assisterende Bydelsdirektør tar med seg HR-rådgiver Urzsula Sokolowska, Hovedtillitsvalgt Laila Sakhi, og Hovedverneombud Anita Nielsen for å snakke om hvordan lederskolen gjennomføres i bydelen, med verdiskapning for både ledere og andre medarbeidere.

Smarte sensorer i Bydelshuset

Det nye bydelshuset er lokalisert i Langbølgen 1. Til sammen disponerer bydelen 5 hele etasjer som tilsvarer ca. 5000 kvadratmeter. Vi har installert sensorer i det nye huset for å innhente kunnskap og fakta om bruken av huset. Innhenting og analysering av data er gode hjelpemidler og er nyttig for å effektivisere prosessene og fatte beslutninger. Som et […]

Helseveiviseren forklart

https://www.youtube.com/watch?v=PGNBFafdD4g Assisterende bydelsdirektør tar med seg Spesialkonsulent Steinar Knutsen, Spesialkonsulent Hayat Akhsay og Seksjonleder Torill Sætha på en gjennomgang av helseveiviseren som nylig er lansert i Bydel Nordstrand.

Skravlekoppen kommer til Bydel Nordstrand

Mange kan føle på ensomhet, og savn etter kontakt med andre mennesker. Vi er ikke så gode til å ta kontakt med andre, og den løse og viktige hverdagspraten er det ikke så lett å vite hvor man skal få. Det vil vi gjøre noe med. Skravlekopp er en grønn kopp som står sammen med […]

Helseveiviseren er lansert i Bydel Nordstrand

Verken vår innbygger “Tim” eller ansatte i Oslo kommune kjenner godt nok til hvilke forebyggende lavterskel-tjenester kommunen har. Dette fører til at hjelpen ofte kommer for sent, han får feil tjeneste, eller får ikke tilbud om en tjeneste i det hele tatt. Helseveiviseren er et digitalt verktøy på Oslo kommunes nettsider der du beskriver hva […]