Helsestasjon og skolehelsetjenestens fagsystem

Helsestasjon og skolehelsetjenestens fagsystem heter CGM. Det er et tilpasset journalsystem som brukes av helsesykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og leger tilknyttet tjenesten, og er et felles system for de samme tjenestene i hele Oslo. I selve systemet sendes også avtaler via SMS til brukerne. Systemet er også koblet opp mot SYSVAK, hvor alle vaksiner […]

Samarbeid med masterstudenter

Avdelingen vår har ved flere anledninger samarbeidet med masterstudenter. Vi vet at det er en fin metode for en lærende organisasjon å utvikle evne- og vilje for endring og utvikling.

Lederskolen

Bydel Nordstrand har som mål å utvikle lederskap ved å ved å bygge innsikt og ferdigheter for å stå trygt i lederrollen. Bydelen startet et skreddersydd lederutviklingsprogram for ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet. Lederskolen gjennomføres i løpet av tre år med ulike deler (illustrert i bilde). Skolen gjennomføres digitalt med blanding av teori og workshop. I […]

Utviklingsarbeid i Bydel Nordstrand

I ukens episode av Utviklingsarbeid i Bydel Nordstrand tar Informasjonssikkerhetskoordinator Asgeir Grongstad med seg Jurist Vilde Svendsrud og Personvernkoordinator Cathrine Flognfeldt for å snakke om hva GDPR er, hvordan regelverket regulerer oss, og hvordan vi forholder oss til det.

Utvikling i Bydel Nordstrand – Arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne

I ukens utgave av utvikling i fra Bydel Nordstrand tar Assisterende bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg Teamleder Trang Thi Phan og Erik Andersen som er far til en av bydelens brukere. Sammen forteller de hvordan Bydel Nordstrand har utviklet arbeidsplasser for brukere med nedsatt funksjonsevne gjennom tiden med koronaepidemi og smittevern.

Utvikling i Bydel Nordstrand – Spillbasert opplæring

Jurist Asgeir Grongstad tar med seg Spesialkonsulent Hayat Akhsay, HR-rådgiver Urszula Sokolowska og Frank Gøran Johnsen fra avdeling tilrettelagte tjenester og psykisk helse for å snakke om bydelens prosjekt med spillbasert opplæring. Prosjektet tar utgangspunkt i en app som ansatte kan bruke for å gjennomgå realistiske simuleringer av deres arbeidssituasjon. De kan her opptjene poeng […]

Sulten? Kantina leverer!

Klikk her, legg i handlekurven, Vipps, så får du levert dagens nydelige servering der du jobber.

Utvikling i Bydel Nordstrand – Office 365

I ukens utgave om utviklingsarbeidet i Bydel Nordstrand tar Assisterende Bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg Odd Magne Stenhaug fra avdeling Utvikling og organisasjon, og Vilde Svendsrud fra avdeling Mestring og omsorg på en gjennomgang av Office 365 i Oslo kommune og Bydel Nordstrand. De forteller om opplæring av ansatte og bruk av verktøyene som er […]