URO

Hva? I 2010 ble det bestemt i Bydelsutvalget at det skulle satses på en metode innenfor tidlig innsats. Det ble opprettet et samarbeid med professor Tom Arnkil, fra Institutt for helse og velferd i Helsingfors. Han hadde utarbeidet en dialogisk og nettverksbasert metode, Uro.    URO er et verktøy og en metode for hvordan vi […]