URO

Hva?URO er et verktøy og en metode for hvordan vi skal ta opp bekymring og uro med våre brukere eller ansatte. Vi har en rekke verktøy som hjelper oss å få en oversikt over hvordan vi skal håndtere vår uro. Hvorfor?Målet er å komme tidligere inn, før problemene er blitt for store. Det er et […]