Stafettlogg

Hva?Stafettloggen er et digitalt samhandlingsverktøy i BTI, som gir bedre oversikt når flere tjenester samarbeider for å hjelpe barn/familier. Hvorfor?Stafettloggen skal bidra til enklere samhandling mellom hjemmet og barnehagen/skolen eller når det skal samarbeides med flere fagpersoner i tillegg. Stafettloggen gir en oversikt over hvilke utfordringer det skal jobbes sammen om, for å løse og […]