Veiledere og linker

Er du bekymret for/Har du mistanke om vold eller seksuelle overgrep i nære relasjoner? Involver barneverntjeneste (nivå 3) direkte. Foresatte kontaktes ikke. Handlingsveileder Tjenesteinformasjon Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2021-2025 Forebygging.no/BTI SalTo Kvalitetsstandarder og veiledere for Oslobarnehagene Pårørendeveileder Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge Barnespor.com

BTI-Ressurser

Hva? Hvordan? 1. Forberedelse før møtet Lag møteinnkalling 2. Velkommen Vær en hyggelig møtevert 3. Nåsituasjonen Gjennomgang av status a) Barnet/ungdommen/foresatte kan beskrive situasjonen, hvis de ønsker det. Hva er utfordrende? Felles målsetting b) Evaluering av tiltak som ble avtalt på forrige møte. Hva har fungert?c) Målsetting: Hva ønsker foreldre/foresatte/ungdom/familien hjelp til? Hva er målsettingen […]