Barnehjernevernet

Hva?Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, avdekke og hjelpe barn som er utsatt omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep. Barnehjernevernet og Robuste fagfolk skal bidra til at barn og familier får gode utviklingsmuligheter, og får den hjelp og støtte de er i behov av så tidlig som mulig. Barnehjernevernets barnesyn og verdigrunnlag står sentralt […]