Utvikling i Bydel Nordstrand: Kommunikasjon

I utviklingsarbeid har ass. bydelsdirektør Vildgun Jakobsen fått med seg kommunikasjonsrådgiver Raymond Jakobsen foran kamera! Kommunikasjon er på agendaen, relasjonsbygging, og hvordan den fysiske og digitale hverdagen kan gå hånd i hånd.

Utvikling i Bydel Nordstrand: Office 365

I Utviklingsarbeid har assisterende Bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg Teamleder Kjell Skrefsrud og spesialkonsulent Steinar Knutsen og de prater om Office 365 og arbeidet rundt dette.

Utviklingsnytt fra bydelen

I denne ukens Utviklingsarbeid tar assisterende Bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg HR-sjef Liv Unni Andersen og snakker om den store medarbeiderkvelden 10.november!

I utviklingsarbeid fra Bydel Nordstrand tar spesialkonsulent Hayat Akhsay og HR-Rådgiver Urszula Sokolowska oss gjennom spillet «Attensi» og hvordan det kan bli brukt som et godt læringsverktøy.

Utviklingsnytt i bydelen

I utviklingsarbeid går spesialkonsulent Odd Magne Stenhaug og Ass. Bydelsdirektør Vildgun Jakobsen gjennom hvordan du kan gjenfinne informasjon.

Utvikling i Bydel Nordstrand – Spillbasert opplæring

Jurist Asgeir Grongstad tar med seg Spesialkonsulent Hayat Akhsay, HR-rådgiver Urszula Sokolowska og Frank Gøran Johnsen fra avdeling tilrettelagte tjenester og psykisk helse for å snakke om bydelens prosjekt med spillbasert opplæring. Prosjektet tar utgangspunkt i en app som ansatte kan bruke for å gjennomgå realistiske simuleringer av deres arbeidssituasjon. De kan her opptjene poeng […]