Videregående innhold

Vi samarbeider om oppfølgingen av den enkelte elev.Vi har enkelt samtaler, gruppesamtaler og undervisning for elever på alle trinn, ut fra behov. Vi har russeinformasjon, deltar på foreldremøte, og “åpen skole”. Vi tilbyr meningokokkvaksine hvert år. Vaksinen må bestilles til elever på VG1 og VG2. VG3 elever får den gratis. Vi har samtaler med elever, […]