Skolehelsetjenesten innhold

Formålet med skolehelsetjenesten Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på. Elevene følges opp etter et fast program utarbeidet av Helsedirektoratet, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både […]