Barne & Ungdomsskolen innhold

Skolestartsamtale for alle som begynner i 1.klasseDette innebærer en helsesamtale med helsesykepleier for å opprette kontakt med barn og foresatte. Skape mulighet for råd og veiledning, samt fange opp eventuelle forhold som trenger oppfølging. Gruppetilbud Skolehelsetjenesten kan tilby ulike gruppeundervisninger og opplegg som passer til utfordringer på skolen. Et eksempel på gruppetilbud er grupper for […]